Privacy Verklaring

Je leest op dit moment de privacy verklaring van TRAINABLE. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door TRAINABLE verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door TRAINABLE, neem dan gerust contact op via info@trainable.nl.

DOEL

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door TRAINABLE. Deze worden hieronder toegelicht.

  1. Het versturen van nieuwsbrieven. TRAINABLE stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van TRAINABLE. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
  2. Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met TRAINABLE via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, etc. De website van TRAINABLE verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan. Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door TRAINABLE, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

NIEUWSBRIEVEN

Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen door TRAINABLE.  De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt door een mail te sturen naar info@trainable.nl.

CONTACT OPNEMEN

Op het moment dat je contact opneemt met TRAINABLE via mail of het contactformulier op de website, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Opslag periode 04. 03. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. De gegevens die TRAINABLE ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. Yourhosting. De nieuwsbrieven worden verzonden met Yourhosting. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Yourhosting.

WEBSITE EN EMAIL
De e-mail van TRAINABLE wordt gehost bij Yourhosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Yourhosting.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Yourhosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van TRAINABLE zijn op de servers van Yourhosting opgeslagen.

RECHT OP INZAGE EN BEHEER VAN JOUW GEGEVENS

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij TRAINABLE vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met TRAINABLE. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door TRAINABLE. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij TRAINABLE opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient TRAINABLE al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij TRAINABLE vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat TRAINABLE niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Dit kan via deze link  https://www.degeschillencommissie.nl/. Wil jij niet dat TRAINABLE jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan door een emailverzoek in te dienen via info@trainable.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

DELEN VAN GEGEVENS

TRAINABLE  verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel of doelgericht belang naar aanleiding van de overeenkomst die jij sluit met TRAINABLE. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan TRAINABLE de betreffende dienst niet aanbieden.

Indien jij een overeenkomst hebt met TRAINABLE worden Jouw gegevens  beveiligd verstuurd aan het financiële administratiekantoor wat TRAINABLE assisteert bij de financiële afhandeling van zaken.  Voor de privacy statement van deze partner, kun je terecht op www.raijmad.nl of een verzoek tot toesturen zenden aan info@raijmad.nl.

OPSLAG VAN JOUW GEGEVENS

Fysieke documenten met jouw persoonsgegevens, zoals facturen en overeenkomsten, worden in afgesloten documentenopslag bewaard. Online gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door TRAINABLE of door eerder genoemde derden worden beheerd zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van TRAINABLE prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van TRAINABLE ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

TOT SLOT

TRAINABLE behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer TRAINABLE dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van TRAINABLE te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Trainable
Kievit 7
2381 KE
Zoeterwoude
info@trainable.nl

 

Laatst bijgewerkte versie: 11-01-2019

X